શ્રી કૃષ્ણની પત્ની સત્યભામા એ પૂછ્યું – મારા અને રાધામાં સૌથી વધુ સુંદર કોણ?, જાણો શ્રી કૃષ્ણએ શું આપ્યો જવાબ

0
257

રાધારાણી શ્રી કૃષ્ણના હૃદયમાં સ્થાન ધરાવતી હતી, પરંતુ આ સિવાય તેમની પાસે આઠ રાણીઓ હતી. રુકમણી તેમની પટરાણી હતી અને બાકીની પત્નીઓ જામબંતી, સત્યભામા, કાલિંડી, મિત્રબિંદા, સત્ય, ભદ્ર અને લક્ષ્મણા હતી. આ બધી રાણીઓ શ્રી કૃષ્ણના હૃદયની નજીક હતી. તેમાંથી, મહારાણી સત્યભામાને તેની સુંદરતા પર ખૂબ ગર્વ હતો. તેને લાગ્યું કે આખી દુનિયામાં તે એક જ વ્યક્તિ છે જે ખૂબ જ સુંદર છે. તેની સાથે ગરુડ અને સુદર્શન ચક્રનો અહંકાર પણ કૃષ્ણે તોડી નાખ્યો હતો.

સત્યભામાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો : શ્રી કૃષ્ણ તેમની પત્ની રાણી સત્યભામા સાથે દ્વારિકામાં બેઠા હતા. તે જ સમયે, સત્યભામાએ એક વ્યંગ્ય પર હસતાં શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યું કે તમે ત્રેતાયુગમાં રામ તરીકે અવતાર લીધો હતો અને તે સમયે તમારી પત્ની સીતા બની ગઈ હતી. શું તે મારા કરતા પણ વધુ સુંદર હતી. શ્રી કૃષ્ણ સત્યભામાનો પ્રશ્ન સાંભળીને કંઈક કહે તે પહેલાં ગરુડે પણ એક સવાલ ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે પ્રભુ આ દુનિયામાં કોઈ એવું છે જે મારા કરતા ઝડપથી ઉડી શકે. ત્યારે સુદર્શને કહ્યું કે મારા કારણે તમે કેટલી વાર દુશ્મનોનો નાશ કર્યો છે. મારા કરતાં કોઈ વધુ મજબૂત છે? બધાના પ્રશ્નો પરથી ભગવાન જાણી ગયા કે તેમનામાં ઘમંડ ઘણો વધારે છે. શ્રી કૃષ્ણએ જ્યારે મદદનો વિચાર કર્યો, ત્યારે તેમણે ગરુડને પૂછ્યું કે તમે હનુમાન પાસે જાઓ અને કહો કે ભગવાન રામ અને સીતા મા તેમના દરબારમાં રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ સાંભળીને ગરુડ દેવ તરત જ ચાલ્યા ગયા. શ્રી કૃષ્ણે સત્યભામને કહ્યું કે તમે સીતાના રૂપમાં આગળ આવશો. સુદર્શન ચક્રને આદેશ પણ આપ્યો કે તમે મહેલના પ્રવેશદ્વારની રક્ષા કરો અને ધ્યાન આપો કે કોઈ મારી પરવાનગી વિના મહેલમાં પ્રવેશ ન કરે. સુદર્શન તરત જ સંમત થઈને પ્રવેશદ્વાર પર ઉભુ થઇ ગયું. ત્યાં કૃષ્ણ રામના રૂપમાં આવ્યા.

હનુમાનની સહાયથી દરેકનું ઘમંડ તૂટી ગયું : ગરુડદેવે હનુમાન જીનો સંપર્ક સાધ્યો અને કહ્યું કે ઓ વાણારસ્થ પ્રભુ રામ અને સીતા તમને દ્વારકાના દરબારમાં બોલાવે છે. તમે મારી સાથે ચાલો હું તરત જ તમને પહોંચાડી દઈશ. હનુમાનજીએ ખૂબ આદર સાથે કહ્યું કે તમે ભાઈઓ આગળ આવો. ગરુડદેવે વિચાર્યું કે હનુમાન જી ઘણા વૃદ્ધ છે, તેઓ કેટલા સમયમાં ત્યાં પહોંચશે તે મને ખબર નથી. મેં ભગવાનના આદેશનું પાલન કર્યું છે, હવે જ્યારે આપણે આવવાનું છે. વિચારીને કે તેઓ ત્યાંથી પહોંચ્યા, તેમણે જોયું કે હનુમાનજી પહેલેથી જ ત્યાં હતા. આ જોઈએ ગરુડનું માથું શરમથી નમી ગયું. હનુમાનજી જ્યારે આગળ ગયા, ત્યારે તેમણે રામ અવતારમાં કૃષ્ણને જોઈને નતમસ્તક થઈ ગયા અને શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે હનુમાન તમારી અંદર કેવી રીતે આવ્યા. કોઈએ તમને દરવાજે રોક્યા નહોતા, આના પર હનુમાનજીએ મોંમાંથી સુદર્શન ચક્ર કાઢ્યું. હનુમાન જીએ કહ્યું કે ભગવાનને મળવાનું કોઈ મને કેવી રીતે રોકી શકે છે.

સત્યભામા હજી સીતા તરીકે હનુમાનની સામે બેઠા હતા. હનુમાન જીએ તરત શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું કે ભગવાન, હું તમને ઓળખું છું. તમે શ્રી કૃષ્ણ અને મારા સ્વામી રામ પણ માતા સીતાની જગ્યાએ, તમે કઈ દાસીને આટલું માન આપ્યું કે, તે તમારી સાથે ગાદી પર બેસ્યા છે. આ સાંભળીને સત્યભામાની આંખો ભરાઈ ગઈ અને તેમનું અભિમાન કચડાઈ ગયું. સાથોસાથ, સુદર્શન અને ગરુડ પણ શરમ પામ્યા અને સમજી ગયા કે તેમનું ગૌરવ ઘટી ગયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here