chipa-mathi-kheti-kari-che-jano-pachi-shu-che-te6

chipa-mathi-kheti-kari-che-jano-pachi-shu-che-te5